Spel voor ouders/ workshop

In drie avonden zullen we ons verdiepen in spel. Ik ga mijn praktische spel ervaring als theatermaker koppelen met de theoretische input die ik door bezoeken in het Pikler instituut in Budapest heb verworven over de vrije spelontwikkeling van babies en jonge kinderen.

waar: Eiland van Groningen https://eilandvangroningen.nl