Stichting

Stichting Profound Play werd opgericht door Jasmin Hasler en Jaukje van Wonderen om de theaterprojecten van Jasmin Hasler te ondersteunen. Profound Play is de engelstalige vertaling van het dubbelzinnige credo ‘verdiept in spel’. Profound Play wil het spel in zijn volle waarde zetten en tot in detail onderzoeken, door het in het kader van de kunst te plaatsen. Profound Play is de ruimte die kinderen scheppen als ze verdiept zijn in hun spel, en de momenten waarin ze de wereld om zich heen en hun plek daarin onderzoeken en ontdekken. Dit is dezelfde tijd & ruimte die kunst schept, en in zekere zin zijn ‘kunst’ en ‘spel’ hierin inwisselbare termen.

In het werk dat Jasmin Hasler de komende jaren zal maken, staat verdieping in spel door ontmoetingen tussen kunstenaars en kinderen centraal, zowel in theaters maar ook in kinderdagverblijven en andere niet-theater settings. De ontmoetingen vinden niet alleen plaats als een voorstelling “af” is, maar het hele proces door, waardoor deze dus ook het proces beïnvloeden. Ze brengen het proces naar het publiek en maken het publiek deel van het proces.

Stichting Profound Play
KVK: 74099698
voorzitter: Nynke Oele
secretaris: Ricky Middendorp
penningmeester: Juul Huitema

  • Wonderen van Jaukje

    Sinds 2019 werk Jasmin Hasler samen met creatief producent Jaukje van Wonderen.