Jasmin Hasler

“Pare down to the essence, but don’t remove the poetry.”

Jasmin Hasler wordt gedreven door een passie voor het kleine, het intieme, het detail. Ze houdt ervan om poëzie te scheppen uit het onzichtbare, het alledaagse, het zintuiglijke, het absolute minimum. Vaak schept ze hieruit een ietwat droomachtige wereld waar je als toeschouwer graag in wilt kruipen.